T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
MUĞLA / KÖYCEĞİZ - Köyceğiz Fen Lisesi

Web Yayın Kurulu

WEB YAYIN KOMİSYONU AMAÇ VE İLKELERİ

Amaçlar

 • Okul-öğrenci-veli iletişimini kolaylaştırmak ve güçlendirmek,
 • Teknoloji kullanımının yaygınlaşmasına önayak olmak,
 • Okulumuzda düzenlenen çeşitli organizasyon, faaliyet ve kampanyaları ülke bazında duyurarak, gerçekleştirdiğimiz projelerin yaygınlık kazanmasını sağlamak,
 • Okul dışındaki fakülte, şirket ve diğer kişi/Komisyonuşlara da hitap edecek bilgiler verip okulumuzun tanıtımını sağlamak,
 • Web Yayın Komisyonu olarak, bugüne kadar edinilen bilgi ve tecrübeyi ekonomik ve sosyal çevreye katkıda bulunacak şekilde paylaşmak.

İlkeler

 • Web Yayın Komisyonu, web sitesi üzerinden, T.C. Devleti´nin siyasi rejimini, Devletin güvenliğini, Türk Milleti´nin değer yargılarını ve sosyal yapısını riske atacak; T.C. Anayasası´na aykırı faaliyetlerde bulunulmasına izin vermez.
 • Web Yayın Komisyonu, Atatürk İlke ve İnkılâplarını esas alarak çalışmalarını sürdürür ve bunlara ters düşecek davranışların ortaya çıkmasına izin vermez.
 • Web Yayın Komisyonu, web sitesine kişisellik kazandıracak faaliyetlerde bulunmaz,
 • Web Yayın Komisyonu, web sitesini karşıt olduğu düşüncelere bir cevap aracı olarak veya kişi veya kurumlara uygunsuz ithamlarda bulunmak için kullanmaz.
 • Web Yayın Komisyonu, ziyaretçi ve kullanıcılarının herhangi bir şekilde kişisel amaçları için kullanmasına izin vermez.
 • Web Yayın Komisyonu, web sitesinin sürekli güncel kalması için, çalışmalarını hızlı ve hatasız yürütmeyi ilke edinmiştir.
 • Web Yayın Komisyonu, ziyaretçi ve kullanıcılarından gelen kişisel olmayan eleştiri ve önerilere açık, yenilikçi bir yaklaşım benimser.
 • Web Yayın Komisyonu, her ay bir gün toplanarak, web sitesini değerlendirir, kararlar alır, uygulamak üzere çalışmalarına başlar.

 

Web Yayın Komisyonu Personeli

  

 

ADI-SOYADI

BRANŞI

GÖREVİ

İbrahim TURGUT

Müdür

Komisyon Başkanı

Sistem Kontrol Sorumlusu

Rasih YILMAZ

Müdür Yardımcısı

Teknik Sorumlu ve Tasarım

Vehbi İlker İŞOĞLU

Bilişim Teknolojileri Öğretmeni

Sistem Kontrol ve Proje Geliştirme Sorumlusu

Çiçek KÖSE 

Görsel Sanatlar Öğretmeni 

Fotoğraf ve Görsel  Basın Sorumlusu

Fatma GİRAY

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Yazı İşleri ve İçerik Sorumlusu

Sevgi Korkmaz

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Yazı İşleri ve İçerik Sorumlusu

Uygar TURGUT

İngilizce Öğretmeni

Yazı İşleri ve İçerik Sorumlusu

 

Personel Yetkileri

 • Komisyon Başkanı: Komisyon Başkanı olarak, Komisyon tarafından gerçekleştirilen her türlü web tabanlı proje ve önerinin hayata geçirilmesinde, yayın usulüne uygun olarak gerekli onayı vermek ve bu fikir ve tasarıların, gerçekleşme süresi boyunca genel kontrolünü yapmaya yetkilidir. Gerek gördüğü takdirde herhangi bir projenin durdurulması yetkisine sahiptir.
 •  
 • Teknik Sorumlu: Web sitesi ile ilgili tasarım, programlama, yayınlama konularında yetkilidir. Gerekli görüldüğü zamanlarda, sitenin yayınını geçici olarak durdurma, site üzerinde görsel değişiklikler yapma, sistemin program mimarisinde gerekli gördüğü değişiklikleri yapma ve veritabanı üzerinde değişiklikler yapma yetkilerine sahiptir. Ekipçe karar verilen değişikliklerin tümünü yapmaya yetkilidir.
 • Yazı İşleri ve İçerik Sorumlusu : Web sitesinin sahip olduğu tüm yayın içeriğini kontrol ederek, bunlarla ilgili çeşitli kısımları değiştirtme yetkisine sahiptir. Gerek dil yapısı ile ilgili olsun, gerekse içerikte mevzubahis olan herhangi bir yazı ile ilgili olsun, yanlışlıkların ve eksikliklerin düzeltilmesinde yetkilidir.
 • Sistem Kontrol Sorumlusu: Web sitesinin şimdiki yapısı ile ilgili ve gelecekte kazandırılabilecek yeni özellikler ile ilgili araştırma ve geliştirme yaparak, elde ettiği bulguları uygulanabilir bir sunumla Web Yayın Komisyonuna sunarak, bunların site bünyesinde hayata geçirilmesini sağlamaya yetkilidir. Güncel teknolojiyi ve diğer web sitelerini takip ederek, günümüzde var olan en güncel bilgi ve teknoloji kaynak ve unsurlarını bulup, siteye entegrasyonu için ekip çalışmasıyla hazır hale getirtme ve gerçekleşmesini sağlamaya, ayrıca eskiyen veya artık kullanımı söz konusu olmayan bölümlerin veya nesnelerin çıkarmaya yetkilidir.
 • Fotoğraf ve Görsel Basın Sorumlusu: Site içeriğinde kullanılan tüm fotoğraf, resim vb. görsel nesnelerin; bizzat kendisi tarafından çekilmesi, herhangi bir kaynaktan temin edilmesi vb. yolla elde ederek, bunu site içeriğinde veya tasarımında kullandırmaya veya gerekli gördüğü, site açısından olumsuz görsel öğeleri çıkarmaya yetkilidir.

Çalışma Şekli

Web Yayın Ekibi, gerekli gördüğü zamanlarda toplantılar yaparak durum değerlendirmesi yapar.  Bu değerlendirmeler sonucunda sistem üzerinde yapılacak değişiklikler karara bağlanır ve teknik personel tarafından bu güncellemeler yapılmak üzere kayda alınır.

Web Yayın Komisyonu, okulun tüm kulüpleri ile ortak çalışır. Kulüpler, web sitesi üzerinde kendileri ile ilgili haber, duyuru, resim, şekil vb. materyalleri kendi faaliyet alanlarına uygun şekilde temininden ve bu materyallerin içeriklerinden sorumludur.

Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 18.12.2012 - Güncelleme: 13.01.2022 14:15 - Görüntülenme: 3448
  Beğen | 4  kişi beğendi